Kişisel Verilere İlişkin Veri Sorumlusu Olan
Polo Ambalaj Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ( “POLO AMBALAJ” )
Başvuru İle İlgili Açıklama

Genel Bilgi


 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.
Kanun’un 13/1. maddesi uyarınca; veri sorumlusu olan Polo Ambalaj Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu doldurulup aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formunun çıktısı alınarak;

» Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
» Noter vasıtasıyla,
» Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
» Başvuru sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile veya “mobil imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.
 Yazılı başvuru kanallarına ve gönderimlerde belirtilecek bilgi notlarına ilişkin açıklamalara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Adnan Kahveci Mahallesi Gölboyu Caddesi No: 30/1 Beylikdüzü/İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat veya İadeli Taahhütlü Mektup Adnan Kahveci Mahallesi Gölboyu Caddesi No: 30/1 Beylikdüzü/İstanbul Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli Elektronik İmza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla poloambalaj@ hs01.kep.tr Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
İlgili kişi tarafından POLO AMBALAJ’a daha önce bildirilen ve POLO AMBALAJ’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi yoluyla info@ poloambalaj.com Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 Düzenleyeceğiniz başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit edip, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyip, başvurunuza doğru ve kanunî süresi içinde cevap verebilmek için tanzim edilmiştir.
Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek bilgi veya belge talep etme hakkını saklı tutar.
Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Lütfen: Tıklayınız

Beylikdüzün’de kendine ait fabrika binasında hizmet veren Türkiye oluklu mukavva endüstrisinin modern tesislerinden biridir.

TÜRKİYE

Adnan Kahveci Mahallesi, Gölboyu Cd. No:30, 34528 Beylikdüzü/İstanbul
+90 (212) 855 78 77
+90 (212) 855 79 77

İNGİLTERE

Broadlink Unit D Moston Road Middleton Junction M24 1UB MANCHESTER
+44 (738) 349 26 68